Organizujemy…

  • wypoczynek śródroczny,
  • zielone szkoły,
  • obozy,
  • warsztaty artystyczne,
  • warsztaty integrujące,
  • turnusy integracyjne,
  • ferie zimowe,
  • kolonie letnie,