Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Wczasów Dziecięcych jest Pani Barbara Adamaszek.
Od dnia 25.05.2018 roku będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych pod nr tel. 601 471 033.