STRONA GŁÓWNA

Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – nieferyjną, całoroczną, całodobową.

Od lat działa w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

Organ prowadzący – Rada Powiatu w Bielsku-Białej

Nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach

Placówka działa w oparciu o aktualne prawo oświatowe oraz STATUT.

Bezpośrednim organizatorem naboru dzieci jest dyrekcja domu wczasów w porozumieniu z zainteresowanymi szkołami, organizacjami działającymi na rzecz dzieci, zakładami pracy, biurami podróży itp. Mogą do nas przyjeżdżać dzieci i młodzież w wieku szkolnym z całego kraju jak i z za granicy.

Dom wczasów dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych.

Placówka położona jest na terenie przyjaznym ekologicznie w Beskidzie Małym, w malowniczej Dolinie Wielkiej Puszczy, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

Teren jest bezpieczny, ogrodzony, bez zagrożeń środowiskowych.